Sunday , June 13 2021

Har du tatt influensavaksine? – FHIOver 900 000 nordmenn er over 65 år. I dang er langt under halvparten vaksinerte mot influences.

– Med denne SMS-meldinga frå folkehelseministeren håpar vi at fleire eldre vil ta vaksinen for å beskytte seg mot alvorleg influenzasjom, seier avdelingsdirektør Karoline Bragstad, Folkehelseinstituttet.

SMS-melding

SMS melding lyder slik:

«Hey! Har du tatt influensavaksine? Den anbefales under 65 år. Contact us for more information www.fhi.no. Hilsen statsråd Åse Michaelsen»

Personally, for example, you can contact the contact person if you have SMS messages on the screen of 65 to 80 years. Personally, you will be able to access the digital communication system with the help of SMS messages.

Det er sjølvsagt opp til den enkelte om en vil følgje rådet frå ministre og ta vaksine eller ikkje.

– For menge friske eldre kjennest det kankje ikkje nødvendig å ta vaksine, men influensa kan svekke Helsa og ogre deg avhengig av helsehjelp i lang tid etter at sjølve infeksjonen har gått over. Derfor the sea Vere mäke å vinne på å ta vaksinen i tide før sesongen startar, seier Bragstad.

Failure of the vaccine?

Personally speaking, it is important for the fluctuating influenza vaccine to reduce the risk of vascular disease. I tillegg til eldre frå 65 år er dette enkelte grupper med kronisk sjukdom.

Det er kommunen sitt ansvar å organisere eit vaksinasjonstilbod for risikogruppene. The wildlife of the communal eruptions of the organisers at the time of the vaccine hos fastlegen din. Nokre Kommunar har også Kommunale vaksinasjonsdagar or Andre ordningar.

Skeakk om kommunen der du har har Lagt ut informasjon om influensavaksinering på nettsidene sine.

Det er ikkje mogeleg å bestille vaksinasjon hos Folkehelseinstituttet.

Influenza vaccine er eit tilbod

Influenza-induced vascular immunodeficiency virus with 6 v 10 vascular fullstendig Vern mot influensasjukdom. The age of the baby is different, and the difference between the age of the child and the age of the child is greater, and the number of influenza viruses is similar to that of the befolkning.

Dersom du får influensa til tross for at du er vaksinert, er det sannsynleg at symptom blir mildare og varar kortare tid van dersom du ikkje er vaksinert. The vaccine reduserer risikoen for alvorleg influens, sjukehusinnlegging og død.

– Kvart år blir fleire hundre millionar van het vaksinerte mot influensa, så vi veit mykje om vaksinen og kva for biverknadar han kan ha, seier Bragstad.

Det er svært sjeldan at vaccine mot sesonginfluensa gir alvorlege biverknadar. Of the biverknadene er milde and forbigåande, slik som hevelse, rødme eller ømhet på stikkstaden. Opp mot 1 av 10 kan få ei Lett sjukdomskjensle 1-2 dagar etter vaccinasjonen. Dette er ikkje influensasjukdom, men immunforsvaret ditt som svarer på vaksinen. Vaccinate inneheld window noko som kan cosa infeksjon.


Source link