Tuesday , April 20 2021

Ingeniører and Arkitekter frykter for sikkerheten i nybyggIngeniører og Arkitekter protesterer kraftig mot kräke byggeforskrifter og frykter for sikkerhet og kualitas på nye skoler, Sykehus og boligblokker.

However, you can use the advanced search function to select the priority items that you want to save and use, as well as to modernize your content if you are on the right side of the screen.

– In the mood of a mild sagt over at the departementet, he was told to speak for a while, and at the time he was at the stage of the ceremony, Sier administrerende direktør Egil Skavang and Arkitektbedriftene and Norge (AiN).

Endringene innebærer at fagskoleutdannede får prosjekteringstillatelse på linje med utdannede spesialister med master og ingeniør- og arkitektfag, oppiert Ari Soilammi, utviklingssjef og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Bransjeorganisasjonene for Arkitekter, ingeniører og rådgivere sammen with NTNU og arkitekthøgskolene står samlet mot endringene som Gjelder od 1. decemb.


Source link