Wednesday , March 3 2021

Borys Szyc jako Jzef Pisudski – z Brod and without Brody09/11/2018

zmie rozmiar tekstu
A+ A


W sieci pojawiy si Nowe zdjcia Borysa Szyca is a bunch of Józefa Pisudksiego. Jaki czas temu Mona byo zobaczy Borysa Szyca jako modego Pisudskiego z wielk Brod. Teraz pojawia si fotografia dojrzaego marszaka.

Borys Szyc fot. JarosThe fall of 2019 is the film of the film "Micha" Rosy "Pisudski". To nie bdzie klasyczna biografy, ale opowie o czowieku, skomplikowanym, natchnionym, upartym. About jego yciowych wyborach, desperackiej potrzebie dziaania. History pena zwrotów akcji, z wyrazistym, idcym krok przed wszystkimi bohaterem, który swoje ycie podporzdkowa walce o niepodleg Polsk.

W tytuowej rol zobaczymy Borysa Szyca. On the screen of Pisudskiemu towarzysz jego w walce o niepodlego: Walery Sawek (Jan Marczewski), Witold Jodko-Narkiewicz (Marcin Hycnar), Aleksander Sulkiewicz (Józef Pawowski) oraz Alexander Prystor (Tomasz Schuchardt). Najwaniejsze kobiety w yciu Marszaka zagraj: Magdalena Boczarska very Maria Pisudska oraz Maria Dbska very Aleksandra Szczerbiska.

Reyserem and scenarzyst film is Micha Rosa, który podkrela rol, yak Marszaek odegra w wydarzeniach 1918 roku.

Pokazujemy Pisudskiego w rónych momentach ycia: gdy je na szczycie i w momentach dramatycznych: depression and zwtpienia. To czowiek, który rozumie, e wiat, który sobie wymarzy, is bardzo trudny do osignicia, ale nie ustaje w walce, by go zmieni na lepsze. Swim you, charyzm porywa ludzi. W movies have become known as wizards of biographies Pisudskiego: the ucieczka ze psychiatrycznego psychiatrycznego, pocig attack, zamachy PPS. If you want to know what you are doing, that's the way it is. Krok do przodu wystarczy. Chyba tylko je jeden wiedzia, Ile byo w tym blefu, mistyfikacji. No milk dozy szalestwa nie byoby wydarze roku 1918.

Obsadzenie roli Józefa Pisudskiego nie byo proste. Wybór drops on.

Strong opowiedzie about Pisudski? This pytanie zadalimy sobie na pocztku naszej pracy. Kiedy reyser zadzwoni do mnie z propozycj roli, przestraszyem si, e bdzie to opowie o sdziwym, dostojnym czowieku, którym Marszaek by w latach 30. XX Wieku. Tymczasem film rozpoczyna si w 1901 roku. The pedagogical is wówczas jeszcze mody, balansuje na granicy ycia and mierci. Jest wiciony w Szpitalu psychiatrycznym w Petersburg, skd pomagaj mu uciec przyjaciele. W tym momencie rozpoczyna si Nasza opowie – wizji, marzeniu, o niepodlegej Polsce. Pisudski wierzy w wi i walczy by przeciwnoci losu, wydawao si, e nie ma adnych szans na, aby Polska znów znalaza na mapie wiata. – mówi o swojej roli Borys Szyc.

Magdalena Boczarska podkrela aktualnu filmu.

W "Pisudski" staramy si, aby historyczny by Kontekst, dialog, okolicznoci, wiat, który pokazujemy na ekranie – samochody, kostiumy, charakteryzacja. Natomiast ludzie tak only dzi, yak kiedy: kochali, tsknili, czuli ból, mieli swoje namitnoci. Dlatego w pracy nad uly Marii Pisudskiej w tym historycznym kontekcie chciaam zachowa wiarygodno postci i pokazati jak nowoczesn kobiet bya.

Borys Szyc fot. Jaros"Pisudski" rozpoczyna si w 1901 roku, w Szpitalu psychiatrycznym w Zaborze rosyjske. Jednym z pacjentów jest wizia polityczny – (Borys Szyc). Polskie podziemie niepodlegociowe organizuje jego ucieczk. Pisudski wraca to ony (Magdalena Boczarska). Mimo grocego mu niebezpieczestwa wraz z Walerym Sawekiem (Jan Marczewski), Witoldem Jodko-Narkiewicz (Marcin Hycnar), Aleksandrem Sulkiewiczem (Józef Pawowski) oraz Aleksandrem Prystorem (Tomasz Schuchardt) rozpoczyna bezkompromisow walk o niepodleg Polsk.

"Pisudski" w kinach jesieni 2019 roku.


Source link