Thursday , March 4 2021

Is there any problem with this? Znaky, this is dyslexia and if it is rozoznaťIt is naozaj dôležité rozoznať túto poruchu u dieťaťa včas.

What is dyslexia?

Je to vývojová porucha, ktorá zaraďuje medzi špecifické poruchy učenia, konkrétnejšie čítania. Dieťa má problema naučiť sa čítať aj napriek prijateľným rozumovým schopnostiam, porozumieť čítanému tekstu a správne ho reprodukovať do písanej formy.

The most frequent prognosis of genetic predispositions (40% of the rodičov dyslektikov má dieťa tactile dyslektics), in the case of exogenous factories (the precursor of the brain in the transdermal, perinatal alebo postnatal období – obdobie pred, počas a po narodení).

Je dôležité vedieť, în mare trpiace dyslexiou nie sú hlúpe ani lenivé. Hlavná oblasť problem is spôsob, akým funguje movement. Ľudia s dyslexiou používajú pri čítaní rozdielne časti mozga ako tí, ktorí ňou netrpia. Z toho dôvodu je aj učenje s písmen Veľký probl.

Deti sa učia čítať spôsobom, že sa naučia spárať si zvukové vyjadrenie písmena / slova s ​​jeho písanou formou. Práva v tomto spojení majú dyslektici Veľký probl. Čítěte s nestane automatickou aktivitou, predeže na moru s dyslexiou majú probl dekodovať slová a písmená, priradiť ich kichich zvukovej forme a následne využiť túto schopnosť v bezchybnom prečítaní slova.

A keď diagnostika tejto poruchy je zložitá a vyžaduje komplexné vyšetrenie in psychológa, podozrenie na toto ochorenie môže mať aj rodič pokiaľ starostlivo pozná svoje dieťa a pozoruje ho.

Pokiaľ má vaš dieťa tento typ problema, určite vyhľadajte pedagogicko – psychologickú poradňu:

 • Jedným z prvých varovných signálov je spomalenie vývoja reči. Môže sa zdať, will dieťa on your vek pozná málo slov alebo hovorí málo.
 • Má problema prepojiť fonémy a grafémy – teda spojiť vizuálnu podobu písmena s jeho znením. Nie je si isté, ktoré písmeno abecedy robí aký zvuk (You are present, you will see the B. B. teraz I have pre-stretched the coat. Dyslektik má práve s týmto Veľký probl).
 • Číta na omnoho nižšej akademickej úrovni ako hovorí.
 • Ak číta nahlas, čast skokká krátke slová.
 • Často sa stáva, že zamieňa písmená v slovách alebo podobné hlásky.
 • Má probl priradiť vizuálny objekt k slovo (prinesie nožík namiesto vidličky).
 • Má problema s používaním slov, ktoré znejú rovnako ale majú iný význam.
 • It is a pre neho ťažké zistiť, či sa dve slová rýmujú.
 • Má ťažkosti učiť sa Nové slová, poznávať farby.
 • More troublesome and difficult to learn.
 • Číta pomaly, nerado číta nahlas, má probly s porozumením prečítaného textu kvôli ťažkostiam s dekódovaním písmen a slov.
 • Má ťažkosti reprodukovať práve prečítaný text. Hoci ak mu je čítana rozprávka, nemusí mať problém zhrnúť príbeh.
 • Môže mať ťažkosti s použitím vhodného slova. Dlho hľadá výraz, ktorý chce použiť a častokrát sa Stane, že použije výraz nesprávny, podobný tomu správnemu.
 • V písanom texte je schopné v tom istom slove urobiť rozdielne chyby.
 • Má problema vidieť (niekedy aj počuť) rozdiely a podobnosti v slovách a písmenách.
 • Má narušené vnímanie rozdielov detailov písmen, ich polohy – napríklad obrátené tvary (b, d).
 • Často vynecháva alebo pridáva písmená v slovách.
 • Má ťažkosti pochopiť vtipy a výroky, ktoré sú symbolické.
 • Nie je schopné rozlíšiť sykavky, mäkké / tvrdé slabiky (di – dy) alebo krátke či dlhé tóny.
 • Má probl určiť správne poradie hlák v slove, slov v vama.
 • Má problema uchovať slová v krátkodobej památti (ak ho poprosíte aby prinieslo knižku, papier a ceruzky, prinesie z zelena, nikdy nie všetko).
 • Môže si pliesť vpravo / vľavo.
 • Môže mať ťažkosti zapadnúť medzi vrstovníkov – ťažšie "číta" sociálne situácie alebo reč tela.
 • Robí mu problém zistiť, ktoré slovo nám zostane, ak odoberieme začiatočné písmeno (a poviete slovo vlak, a spýtate sa aké slovo dostaneme ak odstránime písmeno v).
 • Má ťažkosti s učením s cudzieho jazyka.

Dôležitá is motivation and support

Dieťa Bude zápasiť s dyslexiou per celý svoj život. Preto is already a dôležité, aby vedomie o jeho ťažkostiach neboli with too much stress. Rodič by mal dieťa motivovať a podporovať ho, aby sa neprestalo snažiť a nevzdalo to napriek počiatočným nezdarom.

Pomáhať mu môžu aj nasledujúce aktivity, ktoré s ním rodič môže praktikovať každý deň:

 1. Dieťa sa najlepšie učí prostredníctvom hry. Ak ode do obchodu, skúste s símím zahrať: Koľko potravín nájde, ktoré zaćínajú podobne, ako jeho buše (ak sa volá Peťko, pšenice nájst petržlen, paprika, pomaranče …)
 2. Vystrihnite si písmená z tvrdého papiera, nafarbite ich a skúšajte tvoriť slová spojené s ich vyslovovaním.
 3. What's the best thing with a die'a'o hoar on the form of a letter. Make sure that the letter is full of letters of the cat, and the letters of the letters are still attached. (slova môžu byť vymyslené, nemusia dávať zmysel, podstatné na naučiť ho vnímať zvuky písmen).

Rada na záver – the best of the best is the overwhelming success of the Bude robiť rýchle pokroky ak nebude vystresované, ale Bude, which is your trust and support.

Porucha pozornosti u detí: Článka s ADD líši od ADHD a aké príznaky si všímať?


Source link