Wednesday , June 16 2021

Forskning: Barnvacciner orsakar inte allergierDet är inte frånvaron av vacciner som gör att barn an antroposofiska miljöer inte drabbas lika ofta av allergier som andra barn.

I'm studying from Karolinska institutet sticker on the other side of the barnvacciner orsakar allergier.

The antroposophical livestock is used for skydda mot allergier. Barn som växer upp i antroposofiska miljöer har en något lägre risk att drabbas av allergier än andra barn, har tidigare forskning visat. Men's wild game is the denn livsmiljö som skyddar barnen?

Bland annat har Ursula Flatters, allmänläkare och tidigare medicinskt Ansvarig vid den anthroposofiska Vidarkliniken, numera styrelseledamot for densamma, tidigare hävdat att det är frånvaron av vacciner, bland annat mot mässling, som håller barnen friska.

Inte alls, Säger Johan Alm, överläkare vid Sachska barn och ungdomssjukhuset i Stockholm. The har has been forbidden for a while and for the barn and family with an anthroposophical livestock with a barn that is a lever of convention.

– There you are in the samband, where you are in the middle of the orbital chain of harrows in the barn with or without the allergy of the vaccine against cancer, Säger Johan Alm till TT.

Genre Bild.

foto: Gorm,Kallestad

Genre Bild.

I studied Harold Johan Alm and Hans colleague three grupper barn from från födseln upp till fem års ålder. Totalt ingick 466 barn from Järna, Söder om Södertälje, from 99 barn ansågs leva helt antroposofiskt, Medan 100 ansågs delvis leva enligt denna filosofi och resten inte alls.

Under the uppföljningstide fick föräldrarna svara på frågor om livsstil och annat, medan barnen provtogs vid flera tillfällen. Bland annat togs blodprov som test for förekomst av allergier.

– You will find that you are allergic to the anthroposophical barns, and you are going to the bar. Dessutom Såg vi and samband in front of vaccinationsförekomst och lägre förekomst allergier i blodproverna, men det var väntat eftersom dessa barn var allergy. När vi däremot tog heyyn till olika riskfaktorer, som familjens livsstil, försvann detta samband. Därför blir vår tolkning att den finns något stöd för att barnvacciner orsakar allergier, Säger Johan Alm.

Exactly wild deterrents of anthroposophical livestock allergenic allergy barn vet dock forskarna inte.

– You can do it in the manger of the omgivningsfaktorer, som kosten, Säger Johan Alm.

Studied at a low temperature in the anthroposophical barn, var 58 stycken helt ovaccinerade vid fem års ålder.

På Grund av antroposofernas ovile att vaccinera sig har samhället utanför Järna drabbats av utbrukt av både röda hund och mässling genom åren.

Den aktuella Studien publiceras and Lancet-tidskriften Eclinical Medicine.

Rättad: I'm tidigare the version of the article Ursula Flatters up titled. Det är även förtydligat att Hennes uttalande om vaccin är gjort tidigare.


Source link