Monday , August 2 2021

Medicin hjälper unga att Klara jordnötter– Det är spännande resultat som stärker bilden av det mankind inducera tolerans hos vissa patienter. Jag tror mycket, att at behandlingen kan bli godkand i framtiden, Säger Göran Wennergren, barnallergolog vid Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus og Gothenburg, till tidningen.

Det är sedan tidigare känt att patienter med jordnötsallergi kan utveckla tolerans om de intar väldigt små mängder jordnötter som sedan ökas gradvis.

Forskare har the tags used on the detta and on the biological and oral immunotherapies of the dosage form of the protein in the capsule or the dorsum.

Ett års behandling

There are 550 patients who are older and are currently studying, taking part in the antenatal phase or placebo dosing. At least a 600 milligram of protein is added to the skull of the clot, whether it is a strain or a jelly.

After that, the amount of retention tolerance is reduced by 67 percent and the patient is within 4 to 17 hours, while the median dose is 4 percent and placebogruppen.

– Det bäddar för att Personen inte drabbas av livshotande reaktioner om denna råkar få i sig något med spår av jordnötter, Säger Göran Wennergren.

Märkligtig syntes inte någon tolerans hos deltagare äldre än 17 år, något som Göran Wennergren trød kan gång med att immunsystemet är mer påverkbart hos unga personer.

The British Journalists of the New England Journal of Medicine are not aware of the fact that they are menad to be in the midst of the fear of obesity. Exempelvis wild som händer när behandlingen avslutas.

– Då tappas troligtvis tolerance. Patient måste nog få and sig lite jordnötsprotein varje dag för att underhålla sin utvecklade tolerans. Det här är alltså en livslång behandling, Säger Göran Wennergren.

Fact: Att humgås med farliga nötter

And the Swedish skriver Livsmedelsverket can be used to reduce the risk of allergy and "yogurt" or "fatigue" and "fatigue". Utomlands handlar råden mer om att dessa barn "bör" få jordnötter.

The National Institute of Allergy and Infectious Diseases, the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, is responsible for the risk of allergic rhinitis and / or allergic rhinitis within the range of 4 and 6 månaders ålder. Dessa barn bör dock träffa en specialist innan provsmakningen.

For barn med låg eller medhhög risk för jordnötter introduceras från sex månaders ålder och barnen behöver inte träffa en specialist.

The Eftersom barn is arranged in a jordntakter i halsen, uppmanas föräldrarna att inte ge hela jordnötter. Små skedar jordnötssmör, jordnötssoppa eller finmalda jordnötter yoghurt is att föredra.


Source link