Saturday , July 31 2021

จบ ด รา ม่า ไห แตก ประจักษ์ ชัย – อาม ชุติมา แรงง ยุติ ปัญหา การ สัญญา เป็น อิสระ เซ็น สัญญา 9 ข้อเรื่องราว ด รา ร ม่า ไห แตก ของ วงการ ลูกทุ่ง จาก กรณี ข้อ พิพาท เรื่อง สัญญา ระหว่าง ประจักษ์ ชัย เนาวรัตน์ ผู้ บริหาร ค่ายไห ทองคำ เรคคอร์ด กับ ศิลปิน ใน สังกัด อาม ชุติมา ที่ ได้ ออก มา เรียก ร้อง สิทธิ์ ความ เป็น ธรรม เรื่อง ผล ประโยชน์ ของ ตัว เอง และ ขอ ยกเลิก สัญญา เป็น ศิลปิน อิสระ และ ก็ มี เรื่องราว ทะเลาะเบาะแว้ง กัน มา ตลอด 6 เดือน ถึง ขั้น ขึ้น ศาล พ ฟ้องร้อง เป็น คดี ความ และ แจ้ง ความ นำ เจ้าหน้าที่ ไป บุก จับ ถึง เวที คอนเสิร์ต

และ ก่อน หน้า นี้ ก็ มี ผู้ใหญ่ หลาย ฝ่าย และ ทนายความ เข้า มา อาสา เป็น ตัวกลาง ใน การ หา ข้อ ยุติ จน เป็น ที่ มา ของ ข้อ สรุป ซึ่ง เมื่อ วาน นี้ อาม ชุติมา ก็ มา พร้อม ทนายความ นาย อัจฉริยะ เรือง รัตน พงศ์ และ นาย สง กานต์ อัจฉริยะ ทรัพย์ ทาง ด้าน นาย ห้าง ประ จักร ชัย ก็ มา พร้อม กับ ทนายความ บุญ ถาวร ปัญญา สิทธิ์ ตั้งโต๊ะ แถลงข่าว พูด ถึง เรื่องราว ที่ ผ่าน มา และ ข้อ ส รุ ข้อ ตกลง ที่ ช่อง 3 อาคาร มา ล นนท์ โดย มี พล. ต. ต. คั ช ชา ธาตุ ศาสตร์ รอง ผู้ บัญชาการ ตำรวจนครบาล ฝ่าย สืบสวน มา เป็น พยาน ใน การ เซ็น สัญญา ข้อ ตกลง ใน ครั้ง นี้ พร้อม กับ ให้ สื่อมวลชน ร่วม เป็น สักขี พยาน ด้วย โดย อาม ก็ได้ ก้ม กราบ นาย ห้าง ประ จักร ชัย และ โอบ กอด กัน

โดย ใน การ เซ็น สัญญา ยุติ ปัญหา ใน ครั้ง นี้ กัน มี ข้อ ตกลง 9 ข้อ ด้วย กัน

ข้อ 1. ทั้ง สอง ฝ่าย ตกลง ยกเลิก สัญญา จ้าง เมือง นัก ร้อง ฉบับ วัน ที่ 13 พ.ค. 2559 โดย ทั้ง สอง ฝ่าย ตกลง ร่วม กัน ว่า เมื่อ ยกเลิก สัญญา ต่อ กัน แล้ว ผล ประโยชน์ และ ค่า ตอบแทน ต่างๆ ใน ​​การ ร้องเพลง เล่น ดนตรี ตาม งาน ที่ เกี่ยว กับ เพลง หรือ งาน เกี่ยว กับ การ แสดง ของ น้อง อาม ให้ ถือ เป็น ของ อาม แต่ เพียง ฝ่าย เดียว

ข้อมูล ส่วนตัว ของ ค่าย เพลง ของ ค่าย เพลง ความ เป็น ตัว ตน ของ ค่าย เพลง ของ ค่าย เพลงไห ทองคำไป ใช้ ใน การ แสดง และ การ สนับสนุน ทาง ผล ประโยชน์

ข้อ อาม ให้ การ ยอมรับ ว่า คุณประจักษ์ ชัยเป็น เจ้าของลิขสิทธิ์ เพลงผู้ สาว ขา เลาะ อดีต เคย พัง และ ภาพ เก่า ตาม กรับ สัญญา ลิขสิทธิ์ วัน ที่ 20 ม.ค. 2560 ซึ่ง มี 3 เพลง โดย ถูก ต้อง และ สมบูรณ์ ชอบ ด้วย กฎหมาย และ อาม จะ ไม่ ใช้ สิทธิ์ โต้แย้ง ลิขสิทธิ์ ทั้ง 3 เพลง ดัง กล่าว ขั้น ต้น โดย มี กำหนด ระยะ เวลา 9 ปี นับ ตั้งแต่ วัน ที่ เซ็น สัญญา ฉบับ นี้ เป็นต้น ไป เนื่องจาก กฎหมายลิขสิทธิ์ เพลงหาก ไม่มี การ ลง ระยะ เวลา จะ มี เวลา ลิขสิทธิ์ 10 ปี และ เนื่องจาก ประจักษ์ ใช้ ไป แม้ว 1 ปี จึง เหลือ สัญญา อีก 9 ปี

ข้อ 4 ประจักษ์ ชัยยินยอม ให้ อาม ร้องเพลง ทั้ง 3 เพลง นี้ ได้ โดย ได้ รับ ค่า ตอบแทน จาก ผู้ อื่น ได้ ยกเว้น อาม จะ ไป ออก เทป ใหม่ อัน นี้ ไม่ ได้ ต้อง ได้ รับ ความ ยินยอม จากประจักษ์ ชัย3 เพลง นี้ ได้ ก่อน โดย สามารถ ร้องเพลง ทั้ง

ค้อ 5 ทั้ง สอง ฝ่าย ตกลง กัน ว่า เมื่อ ครบ กำหนด เวลาลิขสิทธิ์ เพลงจำนวน 9 ปี สิ้นสุด ลง ลิขสิทธิ์ บทเพลง ทั้ง 3 จะ ตกเป็น สิทธิ์ ของ อาม แต่ เพียง ผู้ เดียว ดัง เดิม

ข้อ 6 หากประจักษ์ ชัยจะ จำหน่าย หรือ โอน สิทธิ์ ผล งาน ทั้ง 3 เพลง ให้ บุคคล ภายนอก ให้ ถือ สัญญา ฉบับ นี้ ว่า เป็น ส่วน หนึ่ง ใน การ โอน สิทธิ์ เพลง ให้ กับ ผู้ อื่น ได้ ด้วย ซึ่ง อาม จะ ต้อง รับ รู้ และ ถือว่า สัญญา ฉบับ นี้ มี ผล ตาม กฎหมาย เช่น กัน

ข้อ 7 คู่สัญญา ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลง ที่ จะ ไม่ ติดใจ ดำเนินคดี ต่อ กัน ใน กรณี พิพาท ที่ เกิด ขึ้น เกี่ยว กับ การ ยื่น ฟ้อง ทั้ง ทาง แพ่ง และ อาญา ใน ปัจจุบัน โดย จะ ต้อง ไป ทำการ ถอน ฟ้อง ทั้งหมด ภายใน 7 วัน นับ ตั้งแต่ มี การ ทำ สัญญา ฉบับ โรงแรม ที่ จะ ให้ สิทธิ์ เรียก ร้อง ใด ๆ ต่อ ก่อน ต่อ ใน กรณี ที่ คู่สัญญา ทั้ง 2 หน้า ใน ประเทศ ที่ ไม่ ไม่ ผิด ตาม สัญญา กระ นี้

ข้อง 8 ทั้ง 2 ฝ่าย ต้อง ทำ สัญญา ต่อ กัน ว่า จะ ไม่ กระทำ การ ใด ๆ อันเป็น การ ก่อ ให้ เกิด ความ เสื่อมเสีย ต่อ ชื่อเสียง เกียรติยศ ซึ่ง กันและกัน

ข้อ 9 ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลง กัน ว่า หาก มี ฝ่าย ใด ฝ่าย หนึ่ง ผิดนัด และ ละเมิด ข้อ ตกลง ตาม สัญญา ดัง กล่าว ไม่ ว่า จะ กรณี ใด ๆ ก็ตาม อัน ไม่ อาจ ตกลง กัน ได้ ด้วย ดี คู่สัญญา ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลง ให้ นำ ข้อ พิพาท ดัง กล่าว มอบหมาย ให้ท นาย สง กานต์ อัจฉริยะ ทรัพย์, ท นาย บุญ ถาวร ปัญญา สิทธิ์ และ ท นาย อัจฉริยะ เรือง รัตน พงศ์ ร่วม กัน ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมาย ข้อ ขัดแย้ง ข้อ พิพาท เพื่อ หา ทาง ยุติ ที่ เกิด ขึ้น ทั้งหมด คือ ข้อ ตกลง ของ ทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่ง ตอน นี้ คุณ ประจักษ์ ฉีก สัญญา เพื่อ ให้ อาม เป็น ศิลปิน อิสระ 100%

นอกจาก นี้ ยัง มี สัญญา ใจ ใจ การ ทำ ธุระ กิจ ว่า ตลอด ระยะ เวลา สัญญา ของ อาม ที่ ยัง เหลือ อยู่ 2 ปี 6 เดือน โดย จะ มา รับ งาน แสดง ใน นาม ของ ค่ายไห ทองคำ 5 คิว ต่อ เดือน เพื่อ ตอบแทน บุญ คุณ และ ทาง ฝ่ายประจักษ์ ชัย ก็ จะ ต้อง จ่าย ค่า จ้าง ตาม เร ต ราคา และ ใน อายุ สัญญา ที่ เหลือ อาม ก็ เป็น ศิลปิน อิสระ ห้าม เป็น เซ็น สัญญา กับ ค่าย ไหน และ ทำ ค่าย เพลง ของ ตัว เอง

โดย ประ จักร ชัย และ อาม ก็ได้ เปิด ใจถึง เรื่องราว ทั้งหมด และ หลังจาก นี้ พร้อม กับ มี น้ำตา คลอ กัน เป็น ระยะ

ชม ผ่าน ยู ทู ป ได้ ไทย: https://youtu.be/PjUmY4GXo2o


Source link